• +359 888 960 746
  • [email_protected]

БиоВита Хепавит 30 капсули

БиоВита Хепавит 30 капсули

БиоВита Хепавит 30 капсули

  • В наличност
25.00 лв

ХепаВит 30 растителни капсули
Хранителна добавка


Предназначение:
ХепаВит е хранителна добавка за поддържане на оптимални здравословни метаболитни параметри и пълноценна работа на черен дроб.
Екстрактът от бял трън е доказан с положителното си влияние върху обменните и пречистващи процеси в черния дроб. Екстрактът от ферментирал червен ориз е подходящ за естествено балансиране на нивата на холестерол и липидни параметри. Този ефект се подсилва от включените Витамин Д3 и Витамин К2, като цялостен положителен ефект за здрава сърдечно-съдова система. Поддържането на добро здраве на черен дроб и чревна флора е предпоставка за оптимално здраве на целия организъм.
Хранителната добавка е подходяща изключително след употреба на лекарства и храни увреждащи функцията на черен дроб.

Цена на доставка 4.90 лв

Съставки:
Всяка растителна капсула съдържа: Екстракт от бял трън Silybum marianum(10:1)- 100mg; Екстракт от
червен ориз Monascus purpureus- 50mg; Коензим Q10- 10mg; Витамин Д3-10μg; Витамин К2- 50μg
Други съставки: Растителна целулоза изгражда капсулата, калциев фосфат, магнезиев
стеарат.
Препоръчвана доза от продукта за дневен прием: 1-2 капсули дневно след храна с
повече вода.
Указание за употреба: За постигане на оптимални резултати се препоръчва 3 месечен курс
на приложение.
Противопоказания и странични ефекти:
При спазване на препоръчителната дневна доза странични ефекти не се наблюдават.
Не се препоръчва при деца под 12 години, бременни и кърмещи жени.
Да не се използва, като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Да не се превишава препоръчителната дневна доза!
Условия на съхранение:
На стайна температура 15-25 С, без пряка слънчева светлина, на сухо място.
Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Производител: „Панацея 2001“ за „Биовита 14“ ООД, 1303, гр. София, бул.“Александър
Стамболийски“89, тел. +359 878 346881; +359 888 960746
www.biovita-supplements.eu
www.biovita-bg.com
Съдържа 30 капсули: Нето 15 грама
Срок на минимална трайност: Виж указания върху опаковката срок. Да не се използва след
изтичане на срока на годност.

 

LEAFLET
User info
BioVita HepaVit 30 vegetarian capsules
Dietary supplement
Purpose:
HepaVit is a dietary supplement for maintaining optimal healthy metabolic parameters and full-fledged
liver work.
Milk thistle extract has been proven with its positive influence on the metabolic and purification
processes in the liver.
Fermented red rice extract is suitable for naturally balancing cholesterol levels and lipid
parameters.
This effect is enhanced by the included Vitamin D3 and Vitamin K2, thus contributing to a healthy
cardiovascular system.
Maintaining a good health of the liver and intestinal flora is a prerequisite for optimal health of the
whole organism.
The dietary supplement is particularly suitable after the use of drugs and foods damaging the liver function.

Ingredients: Each capsule contains:
Extr. Milk thistle (Silybum marianum 10:1)- 100mg

Extr.Red yeast rice (Monascus purpureus)- 50mg

Q10- 10mg
Vit.D3-10μg
Vit.K2-50μg
Additional substances:
microcrystal cellulose, calcium phosphatе, magnesium stearate
Usage: 1-2 capsule daily after meal with more water.
Recommendations for use: for optimal results 3 months course of application of the food additive.

Contraindications and side effects:
Side effects are not observed when keeping the recommendation daily dose.
Do not use as a substitute for a varied and balanced nutrition.
Do not exceed the recommended daily dose.
Storage conditions:
At room temperature 15-25 C, without direct sunlight in a dry place.
Keep out of the reach of children.
Manufacturer: Panacea 2001 LTD for Biovita14LTD, Sofia, bul.”Alexandar Stamboliiski”89, tel. +359
878 346881; +359 888 960746
www.biovita-supplements.eu
www.biovita-bg.com
Contains 30 capsules; 15.00 grams net
Batch No
Minimun durability: See the expiry date on the package. Do not use after the expiry date.Всички полета със звездичка (*) са задължителни.

Имате въпроси към нас?

БИО ВИТА

Общо

Цена на доставка

Завършване на поръчката